Rýchla správa

Dôležitý oznam a upozornenie.

Žiadame Vás o dôslednosť, aby sa to už neopakovalo...

na základe opakovaných nedostatkov v zápisoch R upozornenie pre R:

1.     KR žiada R, aby dôkladne kontrolovali zdravotnú službu a prítomnosť zdravotnej služby, či lekára na stretnutí.
V prípade zistenia, že nie je zdravotná služba na stretnutí, všetko uviesť v zápise o stretnutí.

2.     KR dôrazne upozorňuje R , aby dôsledne dodržiavali povinnosti vyplývajúce z prácou v systéme ISSF.               Osobitnú pozornosť kontrole uvedenia zodpovedných osôb v zápise o stretnutí( HU, tréner, videotechnik a pod.),

uvádzania skutočného začiatku stretnutí s prípadným zdôvodnením s jeho nedodržaním.

V prípade opakovaných pochybení R, budeme robiť v Banskej Bystrici školenia vypisovania zápisov, kde budete prizývaní na školenie!!!