Mimoriadna správa


Abdikácia PhDr. Jána Tomčíka
Vzhľadom na vzniknutú situáciu, ktorá sa udiala dňa 7 .7 .2018 na seminári rozhodcov a delegátov SsFZ, som sa rozhodol odstúpiť' z funkcie predsedu KR SsFZ, i člena výkonného výboru, delegáta zväzu v SsFZ a ukončiť všetky aktivity vo futbalovom hnutí.

Odôvodnenie:
Beriem morálnu zodpovednosť' za to, že som viedol KR SsFZ v najlepšom vedomí a svedomí po tom, do sa udialo v súťažiach SsFZ musím prijať' morálnu zodpovednosť' a odstupujem zo všetkých funkcií.

Vysvetlenie:
Počas celej mojej funkcionárskej kariéry v KR SsFZ sme sa snažili vzdelávať' R a DZ, pracovať na výkonnosti rozhodcov, na vzdelávaní rozhodcov, na obmene rozhodcov za nových,mladých a vedomostne na vyššej úrovni. To isté sme robili aj v kolektíve delegátov zväzu. Za 4 roky sa obmenilo 84 rozhodcov a delegátov a to aj na základe našej zmenenej filozofie,robiť veci poctivo a transparentne. Kedže sa nám objavila takáto situácia, beriem zodpovednosť' aj na svoju hlavu, ako predsedu KR SsFZ a člen VV SsFZ. Chcem poďakovať všetkým za spoluprácu a rád budem spomínať na ďaleko viac krásnych futbalových zážitkov, ako na tie negatívne.

S pozdravom PhDr. Ján Tomčík


Ja, Ploštica Ján, ako člen KR SsFZ, vysoko oceňujem krok p. Tomčíka a pripájam sa k abdikácii na moje pôsobenie vo funkcii ako člena KR, tak aj DZ.