Aktuálne informácie KR SsFZ


Žiadame všetkých R a DZ,

 aby si urýchlene vytlačili "Súhlas dotknutej osoby", ktorý je potrebné podpísať a zaslať poštou na adresu SsFZ.