KAUZA SSFZ

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo) (zdroj spravodaj č.3 ssfz.sk)
Dňa 13.7.2018 sa uskutočnilo v B. Bystrici mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, rozšírené o predsedov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, ktorý sa po dôkladnom oboznámení so situáciou a okolnosťami, ktoré nastali po akcii NAKA v priebehu seminára R a DZ 7.7.2018:
Zobral na vedomie:
-...

DK SFZ POZASTAVILA ČINNOSŤ 20 OSOBÁM, OTVORILA PRÍPAD HRÁČA NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽE