Fyzické previerky presunuté

03.07.2020

Na základe odporučenia VV SsFZ zo dňa 2.7.2020 sa Letné fyzické previerky všetkých R uskutočnia pravdepodobne v mesiaci september 2020. 

O presnom termíne a mieste konania Vás budeme včas informovať. Všetci R si prinesú potvrdenie o lekárskej prehliadke (R 3.L+program TALENT od športového lekára, ostatní od všeobecného lekára).

Letný seminár všetkých DZ a náhradný zimný seminár pre nasledovných R a DZ, ktorí sa ho nezúčastnili v pôvodnom termíne: 

  • R - Antalík, Ďurkovič, Fajčík, Hajdová, Chovanec, Janidžár, Kelemen, Kuchársky, Kyzek, Majer, Marko, Riško, Štrba Miloš.
  • DZ - Koša, Drozd, Hulák, Králik, Macek, Oslanec, Sikora, Šmidriak, Hlinica, Zálehasa uskutoční 30.7.2020 (informácie budú zaslané mailom).