Podnet č.3

Podnet (Daniel Borcovan): Prepojenie stránok SsFZ a Kr-SsFZ
Odkaz - link na túto stránku by mal byť umožnený aj priamo zo stránky SsFZ. 
Ďakujem

Odpoveď: Prepojenie je už hotové, je v časti Komisie/Komisia rozhodcov