Program Letného seminára R a DZ SsFZ

Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami len R 4. a 5. ligy + náhradnými FP R 3.L sa uskutoční 13. júla 2019 v aule Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 3730/20, B. Bystrica. 

Všetci R prinesú na LS potvrdenie o lekárskej prehliadke (R 3.L+program TALENT od športového lekára, ostatní od všeobecného lekára). Bez lekárskeho potvrdenia nebude možné absolvovať FP. 

Účastnícky poplatok určený na náklady spojené s organizáciou seminára vo výške 10 € je potrebné uhradiť na účet SsFZ do 10.7.2019. 

Aby bolo možné platbu identifikovať, uveďte prosím do správy pre prijímateľa nasledovné: "Letný seminár, MENO a PRIEZVISKO", č. účtu: IBAN SK9709000000000050192944. 

Naplánujte si svoje súkromné a pracovné záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.