Program zimného seminára v B. Bystrici

Zimné semináre R a DZ sa uskutočnia v hoteli DixonResort, Švermova 32, Banská Bystrica v nezmenených termínoch.

  • Seminár R 3.L, PT a Medziskupiny (Herdeľ, Janíček, Ježík, Kosturský, Šottník) 8. - 9.3.2019
  • Seminár DZ 3.,4.L 9.3.2019, DZ 5.L10.3.2019
  • Seminár R 4. a 5.L 10.3.2019

Každý R z programu TALENT si na seminár prinesie súkromný notebook a pripraví si zostrihnutú vlastnú situáciu z MFS pre účely prezentácie a rozboru.


Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

Programy seminárov: