Seminár DZ SsFZ v B. Bystrici

27.01.2020

Po tom ako úspešne absolvovali zimný seminár rozhodcovia, prišli na rad aj delegáti Stredoslovenského futbalového zväzu. 

V dňoch 25.1. - 26.1.2020 sa v hoteli Šachtičky v Banskej Bystrici uskutočnil spoločný seminár delegátov III., IV., a V. ligy SsFZ.

V dňoch 25.1. - 26.1.2020 sa v hoteli Šachtičky v Banskej Bystrici uskutočnil spoločný seminár delegátov III., IV., a V. ligy SsFZ.

Prvý deň delegáti absolvovali odborné prednášky v podaní Mirky Migaľovej, Miroslava Schneidera, Karola Poláčeka a Stanislava Bombu.

S pokynmi a svojimi požiadavkami do jarnej časti súťažného ročníka vystúpil aj predseda ŠTK SsFZ Jaroslav Jekkel a opätovne predseda disciplinárnej komisie Miroslav Schneider.

Po oficiálnej časti bol čas aj na spoločenské vyžitie a upevňovanie priateľstiev. Na druhý deň čakali delegátov písomné testy a videotest.

Po vyhodnotení testov predniesol pokyny do jarnej časti aj podpredseda KR Karol Poláček. Následne sa slova ujal čestný hosť - predseda SsFZ Jozef Paršo, ktorý zhodnotil uplynulý rok, poďakoval delegátom za odvedenú prácu a poprial im do ďalšieho obdobia veľa úspechov.

"Hlavnou časťou seminára bolo zjednotiť postup pri hodnotení rozhodcov na stretnutiach. V neposlednom rade sme sa venovali aj skvalitneniu práce delegáta na stretnutí. Vedomosti z Pravidiel futbalu boli tentokrát preverené v rámci testov. Delegáti potvrdili, že pravidlá ovládajú, čo potvrdili aj v testoch," uviedol Karol Poláček, vedúci Úseku delegátov KR SsFZ. 

Úspešne zvládnutý seminár uzavrel svojim príhovorom predseda KR Martin Balko.