Seminár programu TALENT - MENTOR

V priebehu 26. - 28. apríla sa na pôde hotela Alexandra v Liptovskom Jáne uskutočnil seminár projektu Talent - mentor regionálnych futbalových zväzov. 

Organizoval ho Slovenský futbalový zväz. Svoje zastúpenie z radu rozhodcov z programu Talent - mentor mal na seminári aj Stredoslovenský futbalový zväz pod vedením pána Ivana Roštára a člena Školiaceho úseku SsFZ pána Antona Ihringa. Program semináru a jeho následne vedenie mal na starosť manažér rozvoja rozhodcovstva a konvencie UEFA pán Vladimír Medveď. 

Účastníci seminára získali teoretické a praktické dovednosti od svojich skúsenejších profesionálnych kolegov. Medzi prednášajúcimi boli skúsení rozhodcovia ako Michal Očenáš, Boris Marhefka, Filip Glova a Peter Ziemba. 

Seminár obsahoval okrem prednášok aj časti, ktoré mali za úlohu zvýšiť fyzickú pripravenosť rozhodcov. Rozhodcovia absolvovali aj praktické cvičenia na hracej ploche pod vedením pána Jána Pozora.