Seminár R SsFZ vo Vyhniach

22.01.2020

Hotel Termal vo Vyhniach bol počas troch dní od 17. - 19. januára dejiskom Zimného seminára rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu. 

Prvé dva dni seminára boli určené pre rozhodcov III. ligy a Programu Talent. Nedeľa patrila rozhodcom IV. a V. ligy.

Seminár z pozície Vedúceho školiaceho úseku viedol Michal Očenáš. Aktívny rozhodca SFZ a FIFA si pre arbitrov SsFZ pripravil viaceré klipy, ktoré mali mať pre prítomných náučný charakter. Neoddeliteľnou súčasťou zimného seminára bolo aj testovanie všetkých rozhodcov v podobe písomných a video testov. "Testy dopadli tento rok výborne. Rozhodcovia snáď pochopili trend a venovali príprave viac času ako v minulost," skonštatoval Martin Balko, predseda KR SsFZ.

Novinkou seminára bola panelová diskusia v skupinách, ktorá sa týkala programu rozhodcov III. ligy a Programu Talent. Rozhodcovia si pripravili zaujímavé situácia na plodnú diskusiu v skupinách, kde prejavili aktivitu v riešení problémových situácii. Zo strany KR vládla k tejto časti seminára veľká spokojnosť," zdieľal svoje pocity k semináru Martin Balko. 

V programe seminára vystúpil aj rozhodca SFZ Anton Ihring, ktorý si pre rozhodcov pripravil prezentáciu o tom ako sa majú rozhodcovia správať mimo hracej plochy. Rozhodca SFZ Boris Marhefka sa venoval problematike držania súpera. Nedeľný program doplnil Jozef Marko. Niekdajší dlhoročný člen KR UEFA si pre rozhodcov IV. a V. ligy pripravil prezentáciu na pozičné postavenie rozhodcu na hracej ploche.

Súčasťou seminára bola aj prezentácia k pripravovanej Asociácii rozhodcov SsFZ. Prítomným túto myšlienku priblížil predseda AR ZsFZ Peter Szőllősy. "Komisia rozhodcov dala priestor na prezentovanie skúseností so založením a činnosťou Asociácie rozhodcov ZsFZ. Podľa môjho názoru je to forma, ktorá pomôže v napredovaní rozhodcovstva. Teraz je loptička na strane našich chlapcov, ako sa s tým popasujú a vytvoria orgány na činnosť Asociácie rozhodcov SsFZ v našom kraji," dodal Martin Balko.

Rozhodcov najbližšie čakajú 24. marca fyzické previerky v Kysuckom Novom Meste. "Seminár nám ukázal jednu vec, že rozhodcovia začali pracovať na teoretických vedomostiach. Snáď svoj progres potvrdia aj vo fyzickej príprave na testovaní, ktoré bude koncom marca. Ak to bude obdobné ako pri teoretickej časti, tak o príprave na jarnú časť nemám strach," dodal predseda KR SsFZ.