Seminár rozhodcov Programu Talent – Mentor SsFZ

23.11.2019

V priebehu 23. - 24. novembra sa v priestoroch hotela Bránica v Terchovej konal seminár projektu Talent - mentor Stredoslovenského futbalového zväzu. 

Seminár mal za úlohu rozvinúť teoretické a praktické schopnosti našich rozhodcov. 

Programu sa zúčastnili naši mladí talentovaní rozhodcovia spolu so svojimi mentormi. Účastníci seminára získali teoretické vedomosti z prednášok od dlhoročného člena komisie rozhodcov UEFA a bývalého medzinárodného rozhodcu Jozefa Marka. 

Okrem prednášok sa rozhodcovia venovali aj rozboru vlastných videoklipov so situáciami, ktoré ich postretli v zápasoch. S analýzou im pomáhal člen KR SsFZ Ľubomír Samotný. O svoje skúsenosti sa prišli so svojími menej skúsenými kolegami podeliť aj rozhodcovia z nominačnej listiny SFZ Michal Očenáš a Bystrík Nemček. 

Okrem teoretických vedomostí rozhodcovia absolvovali aj dve tréningové jednotky pod vedením rozhodcov Michala Budáča a Antona Ihringa. Vyvrcholenie seminára bolo otestovanie teoretických vedomostí z pravidiel futbalu a videoanalýza situácií. Vyhodnotenia semináru sa ujal predseda komisie rozhodcov SsFZ Martin Balko, ktorý okrem slov chvále poukázal aj na slabosti našich rozhodcov a poukázal na priestor, v ktorom sa môžu zlepšovať.

Veríme, že seminár rozhodcov Programu Talent odovzdal cenné skúsenosti novej generácií rozhodcov.