Stretnutie KR SsFZ s KR ObFZ

23.11.2019

Komisia rozhodcov SsFZ za opäť po roku stretla s predsedami KR ObFZ. V hoteli Bránica 23. novembra zhodnotili jesennú časť ako aj diskutovali o prípadných inováciách v rámci rozhodcovstva. 

"Stretnutie bolo iniciovala KR SsFZ, tak ako tradične raz do roka po skončení jesennej časti súťažného ročníka. Účelom bolo vyhodnotiť činnosť R a DZ SsFZ a oboznámiť predsedov jednotlivých KR ObFZ s problémami, ktoré súvisia s našou činnosťou," uviedol Ľubomír Samotný, člen KR SsFZ.

Medzi hlavnými témami bolo obsadzovanie mládeže ako aj nedostatok rozhodcov v pôsobnosti ObFZ ale aj SsFZ. "Spoločne sme hľadali spôsoby a námety, ako získavať mladých rozhodcov najmä z radov bývalých hráčov. Verím, že plodná diskusia prinesie ovocie v podobe príchodu nových rozhodcov medzi nás," doplnil Samotný.

Peter Moják, predseda KR ObFZ CA: Akciu hodnotím veľmi pozitívne. Je dobré sa aspoň raz do roka takto stretnúť a porozprávať sa o problémoch. Potom aspoň vieme, na čo si treba dávať pozor, no hlavne prediskutovať aj pozitívne veci, rôzne inovácie a skúsenosti z praxe.

Juraj Krajči, predseda KR ObFZ ZA: Stretnutie bolo prínosné. Každý z ná mal možnosť vypočuť si kolegov z iných okresov ohľadne náboru, školení, tréningov a hľadaní nových rozhodcov. Je dobré, že diskusia je otvorená. Každý si povedal, čo mal na jazyku.

Miroslav Holas, predseda KR ObFZ LC : Stretnutie okresných predsedov KR a komisie KR SsFZ vnímam pozitívne. Zhodnotili sme rozhodcovský stav v našich okresoch. Jednoznačne sme sa zhodli, že rovnaké problémy s počtom rozhodcov má skoro každý okres. Vypočuli a poradili sme si navzájom ako najlepšie robiť nábor rozhodcov. Dúfam, že tieto poznatky nám pomôžu a získame čo najviac kvalitných arbitrov pre oblasti a následne pre komisiu KR SsFZ. Čo sa týka nášho ObFZ chcem sa za všetkých rozhodcovať poďakovať KR SsFZ za spoluprácu, či to už bolo pri delegovaní, alebo iných akciách.