Zasadal VV SsFZ

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo) (zdroj spravodaj č.3 ssfz.sk)
Dňa 13.7.2018 sa uskutočnilo v B. Bystrici mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru SsFZ, rozšírené o predsedov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, ktorý sa po dôkladnom oboznámení so situáciou a okolnosťami, ktoré nastali po akcii NAKA v priebehu seminára R a DZ 7.7.2018:
Zobral na vedomie:
- aktuálne informácie podané predsedom SsFZ,
- odstúpenie z funkcie predsedu KR, ako aj člena VV SsFZ Jána Tomčíka z 10.7.2018,
- pozastavenie výkonu člena VV SsFZ zo strany Jána Majsniara, na vlastnú žiadosť z 8.7.2018,
- odstúpenie z funkcie členky KR SsFZ a vedúcej obsadzovacieho úseku Miroslavy Migaľovej z 11.7.2018,
- informáciu SFZ o dočasnom pozastavení činnosti členom SFZ rozhodcom, delegátom a funkcionárom obvineným zo športovej korupcie, ako aj informáciu o začatí konania DK SFZ voči 6-tim futbalovým klubom v pôsobnosti SsFZ,
Poveril:
- dočasne vedením komisie rozhodcov SsFZ Karola Poláčka,
- dočasne vedením obsadzovacieho úseku Ľubomíra Samotného,
- dočasne vedením Komisie mládeže Vladimíra Remeselníka,
- predsedu SsFZ pripraviť zvolanie riadnej Konferencie SsFZ na september 2018,
Schválil:
- výzvu VV SsFZ a predsedov ObFZ delegátom stretnutí a rozhodcom SsFZ (viď stránka SsFZ),
- potvrdenie termínu odohratia stretnutí 1. kola SP v pôvodnom termíne, v prípade nedostatku R a DZ (z dôvodu ospravedlnenia) je pripravený prijať ďalšie opatrenia,