Zimný doškoľovací seminár

Komisia rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu zorganizovala v priebehu troch dní (8. - 10.3) zimný doškoľovací seminár.

Zimný seminár sa uskutočnil v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Rozhodcovia SsFZ boli otestovaní ako z pravidiel futbalu tak aj videotestov. Rozhodcovia Programu Talent absolvovali aj ústne pohovory za prítomnosti predsedu KR SFZ Mariána Ružbárskeho.

Rozhodcov ako aj delegátov obohatila o cenné skúsenosti a rady dvojica prednášajúcich rozhodcov - Ivana Kružliaka a Romana Slyška.