Zimný seminár R a DZ SsFZ

Informácie k zimným seminárom R a DZ. 

Zimné semináre R a DZ sa uskutočnia nasledovne (programy budú priebežne v dostatočnom predstihu zverejnené, každý R a AR 3.L si pripraví 2 klipy zo svojich MFS z jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020, videotest bude tvorený z UEFA RAP 2019-1): ktorý si môžete stiahnuť TU. 

  • Seminár R 3.L a PT 17.-18.1.2020, Hotel Termál, Vyhne 
  • Seminár R 4. a 5.L19.1.2020, Hotel Termál, Vyhne
  • Seminár všetkých DZ 25. - 26.1.2020, Hotel Šachtička, Šachtičky, Banská Bystrica

iadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.