Zmeny a objasnenie Pravidiel futbalu 20/21

Prednáška člena KR SFZ Jána Fašunga k zmenám a objasneniu Pravidiel futbalu 20/21.