MATERIÁLY

V sobotu 13.7.2019 sa na futbalovom štadióne Štiavničky v Banskej Bystrici uskutočnia fyzické previerky R 4. a 5. ligy. Nižšie nájdete kompletný rozpis behov. Pokiaľ k nemu máte nejaké pripomienky, informujte sa na ocenas.mi@gmail.com.

Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami len R 4. a 5. ligy + náhradnými FP R 3.L sa uskutoční 13. júla 2019 v aule Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 3730/20, B. Bystrica.

V priebehu 26. - 28. apríla sa na pôde hotela Alexandra v Liptovskom Jáne uskutočnil seminár projektu Talent - mentor regionálnych futbalových zväzov.

Komisia rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu zorganizovala v priebehu troch dní (8. - 10.3) zimný doškoľovací seminár.