Obsadenie R a DZ

Ľubomír Samotný 

(3. liga, 4. liga)Tomáš Batiz 

(5. liga, mládež SsFZ a SFZ, zmeny) 

Karol Poláček 

(obsadenie delegátov)