Zloženie Komisie rozhodcov SsFZ 

Martin Balko

predseda   

 📬 martinbalko72@gmail.com

📞 +421 905 292 328

Karol Poláček 

podpredseda, vedúci úseku delegátov

📬 karol.polacek1@gmail.com

📞 +421 903 796 917

Andrej Hrmo

tajomník 

📬 andrejhrmo@gmail.com

📞 +421 908 523 193

Ľubomír Samotný

vedúci obsadzovacieho úseku

 📬 lubomir.samotny@gmail.com

📞 +421 905 389 594

Mirka Migaľová

vedúca technického úseku

📬 migalova.m@gmail.com

📞 +421 905 762 494

Michal Očenáš

vedúci školiaceho úseku 

📬 ocenas.mi@gmai.com

📞 +421 907 344 877

Zloženie úsekov Komisie rozhodcov SsFZ

Tomáš Batiz

člen obsadzovacieho úseku

📬 batiztomas@gmail.com

📞 +421 908 559 176 

Mária Súkeníková 

členka technického úseku

📬 sukenikova11@gmail.com

📞 +421 917 044 844

Marek Mastiš 

člen technického úseku

📬 marek.mastis@gmail.com

📞 +421 907 617 182 

Maroš Libiak

člen technického úseku

📬 maroslibiak1@gmail.com

📞 +421 918 439 255

Peter Čajka 

člen technického úseku

📬 petko1012@azet.sk

📞 +421 907 335 229

Ivan Roštár 

člen úseku delegátov

📬 ivanrostar1948@gmail.com

📞 +421 910 949 775

Peter Budáč

člen úseku delegátov

📬 peterbudac198@gmail.com

📞 +421 905 562 201

Viliam Vais 

člen školiaceho úseku

📬 viliam.vais@gmail.com

📞 +421 918 367 540

Dušan Hrčka 

člen školiaceho úseku

📬 d.hrcka@guferoplus.sk

📞 +421 903 043 450

Bystrík Nemček

člen školiaceho úseku

📬 bystrik.nemcek@gmail.com

📞 +421 907 041 680

Anton Ihring 

člen školiaceho úseku

📬 tonoihring@gmail.com

📞 +421 903 660 163